Ny nationell strategi för att stärka AI och innovation

Den 22 oktober fattade regeringen beslut om en nationell datastrategi. Strategin pekar ut sex insatsområden som tillsammans ska bidra till att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle.

De sex insatsområden ska lägga grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer ingår och som tillsammans ska bli allt bättre på att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Målet i strategin är bland annat att en majoritet av myndigheter ska använda AI för att effektivisera sin verksamhet och förenkla för företag senast år 2025.

Regeringens pressmeddelande om strategin.

Här hittar du strategin i sin helhet.