Ny lag om tillgänglighet på offentliga webbplatser

Den 23 september börjar den nya lagen om tillgänglighet på offentliga webbplatser att gälla. Lagen innebär  att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller på sin webbplats ska vara tillgänglig, det vill säga att ingen på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att ta till sig informationen. Rent praktiskt innebär det bland annat att texter ska vara lätta att läsa och förstå och att det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

Har du en ny webbplats, vilket enligt lagen betyder att den offentliggjorde 23 september 2018 eller senare, behöver du vara på tårna då du omfattas av lagen redan 23 september 2019. För dig som har en äldre webbplats börjar du omfattas av lagen 23 september 2020.

Läs mer om vad lagen innebär.

Bra information för dig som är ansvarig för en webbplats.

Text: Mikael Weikvist