Nu har en ny bestämmelse om herrelösa verk börjat gälla

b2ap3_thumbnail_herrelos.jpg

b2ap3_thumbnail_herrelos.jpg
Herrelös hund. Foto: Andreas Engel CC-BY-NC-ND

Igår, den 29 oktober, började en ny inskränkning i upphovsrättslagen att gälla som handlar om herrelösa verk. De som har rätt att använda den här inskränkningen är bibliotek, utbildningsinstitutioner och museer som är tillgängliga för allmänheten, liksom arkiv och institutioner som har i uppdrag att förvalta film- eller ljudarvet. Från den 29 oktober kommer Patent- och Registreringsverket (PRV) att kunna ta emot anmälningar från kulturarvsinstitutioner som antingen vill anmäla herrelösa verk eller vill använda herrelösa verk enligt den här nya inskränkningen. PRV har nämligen utsetts som nationell samordnare av uppgifter om herrelösa verk som ska registreras i en gemensam EU-databas. Läs mer här http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/PRV-ansvarig-nationell-myndighet-for-Herrelosa-Verk/

De herrelösa verk som kommer att kunna användas utan tillstånd i den nya inskränkningen är litterära verk i skrifter, filmverk och ljudupptagningar. Förutsättningarna för att inskränkningen ska kunna användas är vidare att verket tidigare har getts ut eller sänts ut i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller det kan antas att en rättsinnehavare inte skulle motsätta sig att verket används. Inskränkningen gäller även bara för de verk som ingår i kulturarvsinstitutionens egna samlingar.

Även andra typer av verk eller prestationer kan omfattas av inskränkningen, men det gäller bara om det är fråga om ett verk eller en prestation som finns inbäddad i någon av de verkskategorier som räknas upp. Det innebär att om exempelvis ett herrelöst fotografi finns inbäddat i det herrelösa litterära verket, så kan det få användas enligt inskränkningen. Inskränkningen gäller däremot inte om man lyfter ut ett sådant fotografi ur texten och använder det separat. Om en sådan användning av enskilda herrelösa fotografier och bilder ska bli föremål för en motsvarande inskränkning kommer EU-kommissionen att ta ställning till under 2015.

De herrelösa verk som räknas upp och uppfyller kraven i bestämmelsen får kulturarvsinstitutionen framställa exemplar av. Institutionen får även överföra de framställda exemplaren till allmänheten så att allmänheten kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som man själv väljer, exempelvis när institutionen har publicerat det herrelösa verket på sin webbsida.

/Catharina Ekdahl