Nu är grundvillkoren för storskalig användning av upphovsrättsskyddade bilder klara!

b2ap3_thumbnail_400428874_e087aa720d_z.jpg

b2ap3_thumbnail_400428874_e087aa720d_z.jpg

Traffic light av grendelkhan CC-BY-SA

Den 8 september fastställde Digisams styrgrupp de juridiska grundvillkor som ska gälla för kulturarvsinstitutionernas storskaliga användning av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial. Grundvillkoren ska sedan ligga till grund för de enskilda avtal som varje institution kan teckna med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige.

Efter åtta månader arbete lades den 3 september förslag till grundvillkor fram för Digisams styrgrupp för beslut. De föreslagna grundvillkoren och förklarande anvisningar har tagits fram av en arbetsgrupp som har bestått av representanter från flera av kulturarvsinstitutionerna och även Bildupphovsrätt. Gruppens arbete har samordnats av Digisam. Vid ett möte den 8 september fastställde Digisams styrgrupp de föreslagna grundvillkoren.

Grundvillkoren innehåller bland annat bestämmelser om vilka användningsrättigheter institutionerna får, olika fria nyttjanden, hur länge de enskilda avtalen ska gälla och en möjlighet för parterna att utvärdera innehållet efter viss tid. De enskilda avtal som ska tecknas mellan varje institution och Bildupphovsrätt utifrån grundvillkoren kommer att reglera den storskaliga bildanvändning som institutionerna är intresserad av och inkluderar även användning av bilder där upphovsmannen är okänd. Det handlar om ett s.k. avtalslicensbaserat avtal där Bildupphovsrätt genom en regel i upphovsrättslagen företräder alla bildupphovsmän i Sverige, även de som inte är medlemmar.

Nästa steg i det juridiska arbete som Digisam har till uppgift att samordna handlar om att institutionerna ska förhandla fram kostnaden för den storskaliga bildanvändningen enligt grundvillkoren. Under ledning av Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet, har en för kulturarvsinstitutionerna gemensam förhandlingsdelegation tillsatts av Digisams styrgrupp med uppgift att förhandla med Bildupphovsrätt om kostnaderna för de enskilda avtalen. Parallellt kommer det under hösten även att genomföras ett särskilt pilotprojekt där de enskilda avtalen utifrån grundvillkoren ska testas i praktiken av ett par kulturarvsinstitutioner som har tillfrågats av Digisams styrgrupp. Dessa båda arbeten beräknas vara avslutade till årsskiftet.

Grundvillkoren, med anvisningar, finns här.

Catharina Ekdahl
Digisam