Norge höll i stafettpinnen: Ny konferens om länkade öppna data i Norden (#nordlod)

b2ap3_thumbnail_5016769003_5e39ab9cb6_z.jpg

 

b2ap3_thumbnail_5016769003_5e39ab9cb6_z.jpg 

Norwegian Night, 2010. Foto: Lazslo Ilyes CC-BY.

Den 23-24 oktober samlades över hundra personer från nordiska länder i Oslo för konferensen Å sikta mot stjernene. Att konferensen handlade om att sikta mot stjärnorna beror på att Tim Berners Lee, skaparen av World Wide Web, tagit fram en femstjärnig skala för öppen data. Konferensen hade nämligen temat länkade öppna data (även kallat LOD, Linked Open Data) och var en fortsättning på konferensen Öppna kulturarvsdata i Norden som Digisam arrangerade förra året. Vi tackar Norge för att ha hållit i stafettpinnen denna gång! Det är tydligt att det händer mycket på området länkade öppna data i de nordiska länderna, och tack vare gott samarbete börjar ett nordiskt nätverk för frågorna sätta sig ordentligt. 

b2ap3_thumbnail_publik.jpg

#Nordlod konferens. Foto: Moa Ranung, CC:0

b2ap3_thumbnail_oslo.jpg

Norges riksarkivarie Inga Bolstad. Foto: Moa Ranung, CC:0

Riksarkivarien i Norge, Inga Bolstad, höll under första dagen öppningstal. Därefter följde en rad exempel på nyttan och arbetet med länkade öppna data i främst nordiska länder. Samlade tweets från konferensen finns på #nordlod och programmet, med alla talare och introduktion till presentationerna, hittar du här. Här nedan finns också en sammanfattning av vad som pågår på området länkade öppna data i de olika länderna. 

b2ap3_thumbnail_rolf_david.jpg

Rolf Källman, Digisam, och David Haskiya, Europeana. Foto: Moa Ranung, CC:0

Arrangörer av årets konferens var norska Riksarkivet i samarbete med norska Riksantikvaren, Kultur- og naturreise, norska Kulturrådet och Digisam.  

Norge 

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer man framöver att prioritera kulturområdet i relation till länkade öppna data. 
 • Difi arbetar med digitalisering av offentlig sektor. På data.norge.no finns ett register över öppna dataset i Norge, och man går hos Difi i tankarna om att anordna ett nordiskt hack som koordinerar data mellan nordiska länder. 
 • Statens kartverk arbetar med persistenta identifierare för geografiska kännetecken, och INSPIRE handlar om att ta fram en infrastruktur för spatial information i Europa. 
 • Missa inte den ”sandlåda” för länkade öppna data, och som innehåller en mängd olika dataset, som tagits fram av norska Riksarkivet, Kulturrådet, Kartverket och Kultur- og naturreise. Under namnet Kulturminnesportalen arbetar man också med att etablera en plattform för länkade öppna kulturminnesdata. 
 • Verktyget Norvegiana är en ”öppen bassäng” med mängder av kulturdata. 
 • Deichmanske bibliotek arbetar aktivt med länkade öppna data, NRK som är det norska public service bolaget arbetar med metadata och semantik (Bouvet presenterade arbetet), och Utdanningsdirektoratet har lagt ut öppna dataset. Grep är en nationell databas för läroplaner som snart släpps som länkade öppna data. 
 • KulturNav riktar sig mot kulturarvsinstitutioner och gör det möjligt att skapa gemensamma listor, med fokus på kulturarvsinformation, som länkade öppna data. 

Finland

 • Söktjänsten Finna gör det möjligt att söka i finska arkiv, bibliotek och museum. Finto är en service för publicering av bland annat vokabulärer och ontologier. 
 • Linked Data Finland arbetar intensivt med länkade öppna data, se till exempel deras 7-stjärniga modell för länkade öppna data, och i FinnOnto projektet tar man fram en semantisk infrastruktur. Finland hade kick-off möte för semantik redan 2001! Se också KOKO, som samlar finska ontologier. 

 Danmark

 • Kulturstyrelsen i Danmark tar man i projektet SARA fram en ny IT-infrastruktur för museer.

Sverige

 • Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt, bland annat i relation till området länkade öppna data. På Digitalasverige.se och PSI-Datakollen går det att följa hur det går för svensk digitalisering. 
 • I Digisam-projektet DISKA publicerades information från kulturarvsmyndigheter som länkade öppna data. 
 • Metasolutions har arbetat med information om Nobelpriset som länkade öppna data.

Europa

Vill du sätta igång med länkade öppna data?

Du som är ny på området kan titta på Europeanas förklarande video eller lära mer om hur du kan göra länkade öppna data tillgängliga här

Moa Ranung