Nätverksgruppen kring EU-projekt

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif

Nätverksgruppen kring EU-projekt handlar om samverkan och kunskapsutbyte om digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial.
 
Hur kan vi gemensamt dra nytta av erfarenheterna och kunskapen som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med bäring på digitalt kulturarv? Och vilka strategier kan vi samverka kring för ett ökat deltagande i EU-projekt? Detta har varit utgångspunkterna i nätverksgruppen för EU-projekt som Digisam tagit initiativ till.
 
EU-nätverksgruppen kommer att träffas några gånger per år för att lyfta fram nyttan som uppstår vid samverkan kring kunskaper och erfarenheter av EU-samarbete, bl a vad gäller standarder, mappnings- och aggregeringsfrågor, länkad öppen data, beständiga identifierare, digitalt bevarande, m m. På detta sätt blir nätverket en plattform för kunskapsutbyte, problemlösningar och engagemang i EU-samverkan. Syftet är att diskutera strategiska frågor både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv och lägga grunden för framtida projekt.

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif
 
Det projektet som de flesta känner till är EU-kommissionens initiativ Europeana med den snabbt växande sökportalen för digitalt kulturarvsdata, som en mängd olika projekt och aggregatorer levererar data till, men det  finns idag representanter från Sverige i både EU-expertgrupper och EU-finansierade projekt där man satsar betydande resurser på forskning kring digitalisering, digitalt tillgänglighet och bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under längre tid och inte sällan har det utifrån större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt.
 
Diskussionerna under de första två nätverksmötena ledde till att gemensamma frågor och samarbetsområden definierades, som t ex:

  • metadatastandarder och format (SPECTRUM, LIDO, mappning, MINT, objekt/dokument.
  • aggregering (poster som saknar bild inte kommer med, relationerna försvinner, hur får man tillbaka berikad data/UGC till databaser, beständiga identifierare)
  • semantiken och terminologier (auktoritetsposter, länkad data, länkad öppen data, m m)

Alla dessa gemensamma frågor och samarbetsområden kommer också att vara en naturlig del i Digisams pågående arbete med modellering av en samordnad informationshantering och digital infrastruktur som vi kommer att berätta mer om i en kommande bloggpost.

/Sanja Halling, Digisam

Kommentar (1)

  • Stefan Högberg | Tillgång.se| 16 oktober, 2013

    Väldigt intressant läsning. Skönt också att det finns ett organ för samverkan här, för det är alldeles för lätt hänt att alla kör sitt eget race.