Möt Digisam på Museernas Vårmöte

Digisam kommer till Museernas Vårmöte i Malmö. Ni möter oss på seminariet Digisam är samverkan och i montern Principakuten på Idétorget den 18 april.

Kostnadseffektivitet, gränsöverskridande samverkan och så klart digitalisering är temat för presentationen Digisam är samverkan. Samordning, förmedling och bevarande är andra frågor som vi också tar upp och som utgör centrala delar i den plattform för kulturarvssamverkan som Digisam är.

Vårmötets idétorg finns vi under namnet Principakuten. Där är alla välkomna att ställa frågor och få tips och svar kring Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Principerna är framtagna för att stödja Styrning, Produktion, Använding och Bevarande av digitala resurser. Vi ger svar och utforskar hur ni kan dra nytta av principerna. Vare sig det gäller affärsmodeller, användarcentrering eller digital infrastruktur så hjälper vi er att utforska möjligheterna utifrån de 14 principerna.

/Antonio Molin, utredare Digisam