Möjlighet att söka medel inom programmet Digitalt Europa

Licens: CC BY-SA 4.0

EU:s program för ett digitalt Europa, DIGITAL, öppnar nu möjligheten att söka finansiering. Programmet ska stödja och forma den digitala omvandlingen av samhället och syftar till storskalig uppbyggnad av Europas digitala kapacitet.

Programmet pågår fram till 2027 och omfattar totalt 7,5 miljarder euro. Den första utlysningen gäller områdena artificiell intelligens, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem, digital kompetens samt bred användning av digitala teknologier.

Område för kulturarvsinstitutioner

Inom digitalt kulturarv skapar EU-kommissionen ett eget dataområde inom arbetsprogram 1, med tjänsten Europeana som plattform. Fokus ligger huvudsakligen på bevarande, kompetens och infrastruktur.

EU-kommissionen skriver följande på sin hemsida:
The Commission recommends Member States to accelerate the digitisation of all cultural heritage monuments and sites, objects and artefacts for future generations, to protect and preserve those at risk, and boost their reuse in domains such as education, sustainable tourism and cultural creative sectors. The Commission encourages Member States to digitise by 2030 all monuments and sites that are at risk of degradation and half of those highly frequented by tourists.

Utlysningarna till arbetsprogram 1, som behandlar dataområden, öppnar i slutet av november.

Informationsträff

För att kunna söka medel krävs starka samarbeten mellan organisationer från flera olika EU-länder.

Den 7 december mellan 10.00 – 11.00 arrangerar DIGG en webbsänd informationsträff för dig som vill veta mer om programmet och hur du gör för att söka medel.

DIGG ansvarar för samordningen av programmet från svenskt håll och samarbetar med MSB, PTS, Tillväxtverket och Vinnova kring detta.

Här kan du läsa mer om utlysningen och informationsträffen.