Medborgarvecka för digital delaktighet

b2ap3_thumbnail_HREF_20141003-074235_1.png

b2ap3_thumbnail_HREF_20141003-074235_1.png

Den 6-12 oktober är det dags för Digidels medborgarvecka. Vi har därför hört oss för med Linda Sandberg, nationell projektledare för medborgarveckan, om vad som händer då och på vilket sätt det är relevant för ABM-sektorn. 

Vad vill Digidel och vilken är målgruppen?

Ungefär en miljon svenskar står idag utanför nätet. Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Alla som inte känner sig digitalt delaktiga är vår målgrupp.  

Vilka är de viktigaste frågorna framöver?

För att bli delaktig i det svenska samhället måste en också bli digitalt delaktig. Det handlar om att klara av sin vardag, det handlar om demokrati. Att kunna ställa sitt barn i barnomsorgskön och betala sina räkningar, att veta hur en söker jobb och tar del av sina vårdjournaler, men också om att kunna göra sin röst hörd på nätet.

Vad tänker ni om den digitala utvecklingen hos ABM-sektorn?

Det måste byggas bättre tjänster, som är så intuitiva att de kan användas utan att användaren upplever sig vara på internet och arbeta med en digital kanal. Många tjänster är inte anpassade för alla. Vi måste börja tänka för alla på riktigt.

Hur kan ABM-sektorn stödja kampanjen Digidel?

Biblioteken är en av de mest drivande krafterna inom Digidel. De ligger helt klart i framkant. Om arkiv och museer arbetar tätare med biblioteken, eller även andra aktörer inom Digidelnätverket, skulle de kunna lära sig massor och utveckla tillsammans.

Vad händer under medborgarveckan?

Under medborgarveckan kommer 125 olika aktörer göra insatser för digital delaktighet över hela landet. Det är första gången vi kör en medborgarvecka och vårt mål i piloten var att få med oss minst 30 aktörer. Att så många valt att haka på visar på vilken kraft det är i Digidelnätverket och att det behövs insatser för digital delaktighet över hela landet. Under veckan kan vem som helst få lära sig mer om nätet och om e-tjänster. Det kommer bli utbildningar, workshops och events. 

Var går det att följa vad som händer under medborgarveckan?

En kan hålla utkik på Twitter på #Digidel men även kika på vår Facebooksida. Om en är intresserad av vad som händer i närheten av där en bor skulle jag rekommendera att en kollar på listan med aktörer och hör av sig till dem direkt och frågar.

Den 20 oktober är det också nätverksträff i Göteborg. Då har en chans att möta digidelare och ta del av erfarenheterna.

Digidelnätverket stöds ekonomiskt av bland annat .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), regeringen, Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet.