”Många har fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter och nya vägar för att nå ut”

Martin Testorf, Vetenskapskommunikatör på Naturhistoriska riksmuseet. Fotograf: Annica Roos (Naturhistoriska riksmuseet).

Museernas digitala utbud ökar och totalt gjordes minst 216 miljoner digitala besök förra året, enligt en ny rapport från Sveriges museer. Naturhistoriska riksmuseet ligger i topp på listan över de mest besökta webbplatserna 2020. Martin Testorf, vetenskapskommunikatör på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, berättar hur användningen av webbplatsen har förändrats under pandemin och nya sätt för museet nå besökarna.

2020 var ett annorlunda år. Hur märktes det på besöken?

Pandemin och det faktum att vi inte längre hade 700 000 fysiska besökare till museet har förändrat mycket. Våra webbesök förra året visade sig vara ungefär lika många som normalt, vilket förvånade oss med tanke på sidvisningarna om att praktiskt förbereda sitt besök halverades. Däremot var det en stor förändring i vad besökarna gjorde på webbplatsen. Skolsidorna och faktasidor om naturen gick upp. Faktasidorna ökade framförallt under våren då vi kunde se den första tydliga pandemieffekten. Folk var mycket ute i naturen, blev nyfikna och ville få svar på sina frågor.

Har ni gjort förändringar av ert arbetssätt?

Ja, på flera olika sätt. Vi har ställt om vår planering för sociala medier och anpassat innehållet till de som är ute i naturen. Våra experter filmas, de berättar och delar med sig av sin kunskap. Vi publicerar ofta inlägg i våra sociala medier som drar trafik till faktasidorna på webbplatsen. Digitalt skolmaterial är något vi också har börjat producera mer av, samtidigt som efterfrågan på just undervisningsmaterial som kan användas i klassrummet har ökat. Vi har också lanserat en virtuell utställningswebb, upplevmuseet.nrm.se, och fortsatt med vår populära julkalender.

Vilka når museet ut till digitalt?

Något vi tydligt kan se är att webbplatsen har besökare från hela landet och den används av betydligt fler än de som har närhet till det fysiska museet. Det är jättekul att se att folk i hela Sverige tar del av våra livesändningar och faktasidor. Att människor visats mer i naturen på grund av pandemin har också lett till att vår expertis är mer efterfrågad, till exempel svarade vår jourhavande biolog på rekordmånga frågor från allmänheten under förra året. Museets webbplats används också av forskare i hela världen och vi ser en ökning av besöken på sidorna för forskning och samlingar.

Vad är din framtidsspaning?

Våra samlingar har inte kunnat visas upp lika mycket under pandemin eftersom museet har varit stängt, men vi har hittat andra vägar till att göra vårt uppdrag att sprida kunskap om naturen. Museernas roll som digitala och fysiska mötesplatser har förändrats. Den utvecklingen har snabbats upp under året. Många har fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter och museernas nya vägar för att nå ut med sitt uppdrag. Kanske blir det i framtiden till största delen digitalt som museer möter sina besökare.

Text: Karolina Gerdin