VG Bild-Kunst är en upphovsrättsorganisation inriktad på bildkonst i Tyskland. De hade nekat Stiftung Preußische Kulturbesitz (nedan SPK), en tysk kulturarvsinstitution, att teckna ett licensavtal om inte avtalet innehöll en förpliktelse för SPK att implementera effektiva tekniska hjälpmedel för att hindra så kallad framing av tredje part. Frågan i EU-domstolen var egentligen om VG Bild-Kunst hade fog för att vägra teckna ett licensavtal med hänvisning till ett sådant krav.

Det som är mer intressant med rättsfallet är dock att det leder till vissa förtydliganden när det gäller hur man ser upphovsrättsligt på länkning på Internet. Det är en fråga som EU-domstolen har brottats med tidigare också. Länkning är nödvändigt för att Internet ska fungera, men samtidigt kan rättighetsinnehavare ha ett intresse av att begränsa spridningen av verk de publicerar på Internet till en viss publik (till exempel de som betalar för ett visst abonnemang).

Framing är en typ av länkning där man bäddar in målet för länken i en webbsida. Målet laddas också normalt automatiskt med webbsidan, vilket kan göra att besökaren uppfattar målet för länken som en del av den webbsida man navigerat till. Framing skiljer sig alltså en del från de klickbara länkar man är van att se på Internet. Inom upphovsrätten har man funderat en del på vad det kan få för betydelse rent upphovsrättsligt.

Om någon förbigår effektiva tekniska spärrar mot framing som har satts upp av den som tillgängliggör ett verk på Internet så är det ett upphovsrättsligt intrång, konstaterar EU-domstolen i det aktuella målet. Men domstolen slår också fast att om någon använder sig av framing för att länka till innehåll där det inte funnits några effektiva tekniska spärrar är det inte att se som ett intrång. Det är den aspekten som nu blivit mycket tydligare. Framing i sig är inte ett intrång.

Samtidigt väcks nya frågor också. Vad menar man egentligen med effektiva tekniska spärrar? Hur bra måste de vara? Det blir kanske nästa kapitel i rättsutvecklingen från EU-domstolen.

Tillbaka till samtliga rättsfall.