Ljudinspelningar och rörlig bild är också kulturarv

b2ap3_thumbnail_8288156602_6c425220b2_z.jpg

b2ap3_thumbnail_8288156602_6c425220b2_z.jpg

Foto: Shooting of the film ”The Nation’s memory” in the National Archives. 28 December, 2012. The National Archives of Norway. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam har tillsammans med Kungliga biblioteket initierat en process som är tänkt att ge mer stabilt underlag för förslag på det audiovisuella området. En arbetsgrupp har satts samman med representanter för både stora och små förvaltare av AV-material, och gruppen kommer under året att träffas sex gånger för tematiska möten för att inventera problem och möjligheter på för området centrala frågor.

Det finns flera skäl för denna fördjupning inom AV. Det är publikt mycket efterfrågat material som finns spritt på många olika institutioner och på ofta instabila bärare. De apparater som behövs för att spela upp materialet saknas på många håll, och de flesta förvaltningsorganisationer saknar optimalt klimatiserade magasin för bevarande. En professionell förvaltning ställer dessutom höga krav på både utrustning och kompetens och det finns sannolikt mycket att vinna på en bättre samordning av befintliga resurser. Läs mer om arbetet här.

Johanna Berg, Digisam