Checklista för digitala utställningar

Checklistan består av vägledande frågor för att planera och genomföra
en digital utställning. Hämta listan här.

Checklista för deltagande i EU-projekt

Checklista för deltagande i EU-projekt

Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över. Hämta listan här.

wcag-h3Checklista för samlingssystem

checklista

Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder, vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format. Det finns ofta specifika behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av information som finns i de olika systemen. Hämta listan här.

Checklista: Metadatastatus

Checklista: Metadatastatus

Metadata, alltså data om data, är av avgörande betydelse för den som arbetar med dokumentation, databaser, versionshantering eller (semantisk) webb. Ju mer beroende vi blir av metadatan desto viktigare blir det också att den är korrekt och tillförlitlig. Bara då är det möjligt att till fullo utnyttja de rika resurser som ligger i samlingarna, att hitta i materialen och t ex koppla samman objekt från samma tid eller plats. Hämta listan här.

Checklista för digitalisering

Checklista för digitalisering

Den som jobbar med digitalisering av kulturarvsmaterial fattar varje dag beslut om vilka bilder eller dokument som ska scannas eller ljudfiler som ska räddas åt evigheten. Digisam har inom ramen för arbetet med myndighets/institutionsvisa planer utarbetat en checklista för prioritering av material till digitalisering. Den rör sig på generell och övergripande nivå, och är tänkt som ett stöd i arbetet med att operationellt prioritera mer konkret och precist vilka material som bör ställas längst fram i kön. Hämta listan här.

Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?

Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?

En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre nytta. Hämta listan här.

Checklista för beständiga identifierare

Checklista för beständiga identifierare

Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID) är unika kodsträngar kopplade till olika digitala objekt/poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar mellan olika objekt/poster i ett nätverk. Beständiga identifierare kan hänvisa till all information om ett objekt – digitala bilder, museisamlingen som det är en del av, dokument som hänvisar till det, med mera. Hämta listan här.