Avtalsmallar och vägledning om upphovsrätt

Vägledningar Vägledning om upphovsrätt Vägledningen berör upphovsrätt samt lagstiftning och innehåller texter och rekommendationer som tagits fram i samråd med Digisams referensgrupp för juridiska frågor. Vägledning om upphovsrätt. Nedan hittar du fem avtalsmallar som är bilagor från Digisams Vägledning om upphovsrätt och angränsade lagstiftning. Avtalsmallar Avtalstext om upphovsrätten till anställd fotografs bildmaterial Den här avtalstexten … Fortsätt läsa Avtalsmallar och vägledning om upphovsrätt