Vägledningar

Vägledning om upphovsrätt

Rekommendation

Vägledningen berör upphovsrätt samt lagstiftning och innehåller texter och rekommendationer som tagits fram i samråd med Digisams referensgrupp för juridiska frågor.

Vägledning om upphovsrätt.

Nedan hittar du fem avtalsmallar som är bilagor från Digisams Vägledning om upphovsrätt och angränsade lagstiftning.

Avtalsmallar

Avtalstext om upphovsrätten till anställd fotografs bildmaterial

Avtalstext om upphovsrätten till anställd fotografs bildmaterial

Den här avtalstexten kan användas mellan kulturarvsinstitutionen och fotograferande personal när fotograferingen sker i anställningen. Avtalstexten kan komplettera ordinarie anställningsavtal eller kan utgöra tillägg till redan tecknat anställningsavtal. Motsvarande text kan även användas vid annan typ av anställningsliknande form hos kulturarvsinstitutionen samt vid praktik.

Avtalstexten är även bilaga 1 till Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning.

Avtalstext om upphovsrätten till anställd fotografs bildmaterial (bilaga 1)

Avtalstext om upphovsrätten vid uppdragsfotografering

Avtalstext om upphovsrätten vid uppdragsfotografering

Den här avtalstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen ger en extern fotograf i uppdrag att dokumentera verksamheten i stort, vid enskilt evenemang eller för annan typ av uppdragsfotografering i verksamheten.

Avtalstexten är även bilaga 2 till Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning.

Avtalstext om upphovsrätten vid uppdragsfotografering (bilaga 2)

Avtalsmall vid överlåtelse av bildsamling

Avtalsmall vid överlåtelse av bildsamling

Den här avtalstexten kan användas mellan kulturarvsinstitutionen och fotograferande personal när fotograferingen sker i anställningen. Avtalstexten kan komplettera ordinarie anställningsavtal eller kan utgöra tillägg till redan tecknat anställningsavtal. Motsvarande text kan även användas vid annan typ av anställningsliknande form hos kulturarvsinstitutionen samt vid praktik.

Avtalsmallen är även bilaga 3 till Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning.

Avtalsmall vid överlåtelse av bildsamling (bilaga 3)

Avtalstext om samtycke från människor på bild

Avtalstext om samtycke från människor på bild

Den här avtalstexten kan användas när fotografering sker av kulturarvsinstitutionens verksamhet då det förekommer vuxna och/eller barn på bild och bilden ska användas för att marknadsföra verksamheten på webb eller i skrift.

Avtalstexten är även bilaga 4 till Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning.

Avtalstext om samtycke från människor på bild (bilaga 4)

Informationstext om upphovsrätt riktad till användare

Informationstext om upphovsrätt riktad till användare

Den här informationstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen vill upplysa allmänheten, forskare och andra användare om vilka bestämmelser som finns enligt gällande lagstiftning.

Informationstexten är även bilaga 5 till Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning.

Informationstext om upphovsrätt riktad till användare (bilaga 5)

Enskilda bildavtal rörande Digisams rekommendation

Enskilda bildavtal rörande Digisams rekommendation

Avtalsblankett för kulturarvsinstitution som vill göra sin digitaliserade bilddatabas tillgänglig på egen webbsida och illustrera den med enstaka bilder ut bilddatabasen. Bildavtalet tecknas mellan den enskilda kulturarvsinstitutionen och upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige.

Hämta mallen här.

Mer information.