Principer för arbetet med digitalt kulturarv

nationella riktlinjer

Digisams principer är ett stöd för kulturarvsområdet i arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet. Totalt är det 14 olika principer som fångar hela digitaliseringsprocessen och är uppdelade i fyra olika områden: styra, producera, använda och bevara.

Här hittar du Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv.

Avtalsmallar, checklistor och rekommendationer

Här hittar du material som är användbart i digitaliseringsprocessen: