Välkommen till ett digitalt lanseringsevent den 31 maj där Digisam presenterar tre nya vägledningar som hjälper din organisation i digitaliseringsarbetet.

Inom Digisam har tre arbetsgrupper, med deltagare från Digisams medverkande institutioner, tagit fram varsin vägledning som ger dig och din organisation stöd i digitaliseringsarbetet. I arbetsgrupperna har representanter från både arkiv-, bibliotek- och museisektorn ingått vilket gör att de kan användas av en bred krets och bidra till ökad samsyn och gemensam utveckling på digitaliseringsområdet.

Den första vägledningen är en termlista som definierar digitaliseringsbegrepp och hjälper oss att navigera i den begreppsdjungel som finns på området och att tala med samma röst. Den andra är en vägledning till ett sammanlänkat kulturarv som förklarar hur vi kulturarvsaktörer kan koppla ihop våra informationsmängder digitalt så att de kan komma till ännu större användning i samhället. Den tredje är en vägledning till digitalt bevarande som förklarar hur vi kan se till att det digitala kulturarvet tas med in i framtiden.

Under eventet får du veta mer om vägledningarna, samverkan inom Digisam och vad som är på gång.

  • När: 31 maj 13:00-14:30.
  • Var: Digitalt i verktyget Zoom (du får länken per mejl den 28 maj).
  • För vem: Dig som jobbar inom kulturarvsområdet eller är nyfiken på Digisams verksamhet.
  • Anmälan: Anmäl dig genom att mejla moa.ranung@raa.se senast den 27 maj. Länk till mötet skickas ut den 28 maj.

Välkommen!

 

Bilderna (överta raden vänster till höger, sedan nedre raden vänster till höger): Olof Sager Nelson (Public Domain), Carl Gustaf Rosenberg (Public Domain), Elisabeth Eriksson (CC BY), Einar Erici (Public Domain), Anneli Karlsson (Public Domain), Torsten Dahllöf, (Public Domain), Björn Allard (Public Domain), Oscar Halldin (Public Domain), Hildegard Thorell (Public Domain), Okänd fotograf (CC BY).