Länka som bara den!

b2ap3_thumbnail_diska.jpg

Förra årets DISKA-projekt (digitala semantiska kulturarvsauktoriteter) avrundades med ett slutseminarium på KTH den 11 februari 2014.

Under dagen berättade vi vad som hänt inom projektets ram. Vi tittade också på vad man kan göra nu om man vill jobba vidare med öppna data på kulturarvsinstitutionerna. Alla presentationer finns att ta del av här nedan, men de avslutande råden från talarna kan summeras så här enkelt:

  • Låt inte det bästa bli det godas fiende
  • Börja med det enkla
  • Håll persistenta identifierare
  • Samarbeta
  • Länka som bara den!

  b2ap3_thumbnail_diska.jpg

 

Talarnas presentationer

Johanna Berg, Digisam: http://www.slideshare.net/Digisam/johanna-berg-kth-20140211
Helena Lundin, Digisam: http://www.slideshare.net/Digisam/diskaprojektet-31432298
Fredrik Enoksson, Erik Isaksson, Ambjörn Naeve, KTH: https://docs.google.com/presentation/d/1a-f3wBh1lHIbogW8VzkpbIVsE-swVur8ZlMmdkFCgL4/edit?usp=sharing
Matthias Palmér, MetaSolutions: http://www.slideshare.net/MetaSolutionsAB/introduktion-till-lodify
Ulf Bodin, Kultur-IT: http://digisam.se/images/docs/Bodin_KulturNav_DISKA_20140211_dist.pdf 
André Costa, Wikimedia Sverige: http://digisam.se/images/docs/Costa_DISKA presentation-2014-02-11.pdf

Johanna Berg