Digisam ska enligt regeringens uppdrag till Riksarkivet stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom sektorn i frågor om digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling.

Digisam kommer att som bas för det uppdraget skapa en webbaserad kunskapshubb, men också arrangera konferenser och utbildningar. Ett första steg mot en kunskapshubb är sidorna här på sajten under rubriken Om digitalisering där vi samlar information och relevanta länkar.