Konferens om digitalisering av naturhistoriska samlingar

b2ap3_thumbnail_8369326545_3ec227a141_z.jpg

I landets naturhistoriska samlingar finns en fantastisk potential för forskning och kunskap. Men det är en potential som kräver digitalisering för att frigöras. Just nu pågår förberedelser för en ansökan om medel för att massdigitalisera de omfattande samlingar av herbarieark och insekter som finns på naturhistoriska museer och institutioner i landet.

b2ap3_thumbnail_8369326545_3ec227a141_z.jpg

Foto: Inger Ekström, Lunds universitet  CC-BY-ND

Den 9 januari har du chansen att på en konferens på Naturhistoriska riksmuseet höra mer om utmaningar, metoder och erfarenheter från Finland, Nederländerna samt om den provdigitalisering som gjorts inom ramen för förberedelserna inför ansökan om finansiering.

Arrangörer är GBIF-Sweden i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och Digisam.

GBIF är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla via en portal.   

Sverige är sedan 2001 medlemmar i GBIF efter regeringsbeslut. Den svenska GBIF-noden är förlagd till Naturhistoriska riksmuseet.

information och anmälan (pdf)

Rolf Källman