I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

November

25 november: Att digitalisera och beforska samlingar och arkiv – seminarium om förbättrade förutsättningar för digitalisering för forskning. Arrangör: Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

26 november: Digisamfika.

December

1 december: Forskardagen 2021, arrangör Svensk biblioteksförening.

7 december: EU:s finansieringsprogram för ett digitalt Europa. Arrangör DIGG.

9 december: Webbi­na­ri­um: Att göra svenskt tryck digi­talt till­gäng­ligt. Arrangörer är Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå som ingår i DST-samarbetet.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se