I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

September

24 september: Digisamfika.

Oktober

4-6 oktober: MuseumNext. Digital Collections Summit.

29 oktober: Digisamfika.

November

10-12 november: Nätverksträff för Immersiva medier. Arrangör: Riksantikvarieämbetet och Västernorrlands museum.

25 november: Att digitalisera och beforska samlingar och arkiv – seminarium om förbättrade förutsättningar för digitalisering för forskning. Arrangör: Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

26 november: Digisamfika.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se