Juridiska rådet stödjer Digisams medverkande

Det Juridiska rådet fungerar som ett stöd till Digisams medverkande i juridiska frågor. För ett år sedan startades samverkansområdet och idag är elva av Digisams medverkande representerade.

Sofia Kullman är sammankallande och ser en styrka i att många engagerar sig:

Digisams jurist Sofia Kullman
Foto: Mikael Weikvist (CC BY)

– Totalt har vi 13 representanter. Jag ser gärna att många deltar, det finns en styrka i att dels majoriteten av de medverkande är med, men även att vi har representanter från flera olika områden.

Rådet jobbar främst med att ta fram vägledningar i juridiska frågor som berör kulturarvet när det kommer till digitalisering. Framförallt arbetar man med frågor kring upphovsrätten, men tanken är att fånga upp fler juridiska aspekter kring digitaliseringsfrågorna.

– Vi ska vara ett stöd för Digisams medverkande, men det arbete vi gör ska även komma andra institutioner inom kulturarvsområdet till nytta. Vi kan dock inte svara på enskilda frågor, utan jobbar med att ta fram vägledningar.

Träffas fyra gånger per år

Två gånger under våren och två gånger under hösten träffas rådet, där Catharina Sojde från Riksantikvarieämbetet är rådets ordförande. Mötena är förlagda till Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm, men möjlighet finns att närvara genom videosamtal och Skype.

Behöver man då vara jurist för att delta?

– Nej, det viktigaste är att man är intresserad. Man kan också vara flera från varje organisation. Vi strävar efter att ha deltagare från olika delar av sektorn, det vill säga såväl stiftelser som myndigheter, från musei-, biblioteks- och arkivsektorn, men det kan även vara aktuellt med deltagare från olika avdelningar inom de större myndigheterna, säger Sofia Kullman.

Vill du delta i det Juridiska rådet? Eller veta mer kring vad arbetet innebär, tveka i så fall inte med att kontakta Sofia Kullman på sofia.kullman@raa.se. Höstens första möte är den 13 september.

Text: Mikael Weikvist