Juridisk utredare på Digisam

b2ap3_thumbnail_Chatarina_0043-a-ny4.jpg

Den 1 november började Catharina Ekdahl som juridisk utredare på Digisam. Fram till hösten 2014 kommer Catharina arbeta för att bringa klarhet i de upphovsrättsliga frågor som kulturarvsinstitutionerna kämpar med dagligen och bl.a. tillsammans med Johanna Berg och representanter för ett antal kulturarvsinstitutioner utarbeta förslag till rekommendationer kring upphovsrätt.

b2ap3_thumbnail_Chatarina_0043-a-ny4.jpg

                                                                                               Foto:© Johan Westin

 

Vår avsikt är även att underlätta verksamheten för de 24 myndigheterna som Digisam verkar för genom att försöka få till stånd ett ramavtal med bildorganisationerna för den bildanvändning som institutionerna önskar och behöver. Genom en alldeles färsk lagstiftning som trädde i kraft den 1 november finns numera det juridiska verktyget för sådan användning i form av nya s k avtalslicenser och tanken är att vi ska se till att nyttja den möjligheten. 

Vi är mycket glada för att ha Catharina med i arbetsgruppen!

Rolf Källman