Jamtli ser möjligheter med K-samsök och Europeana

Jamtli i centrala Östersund. Foto: Wikimedia Commons

Jamtli har under de senaste året varit i fokus på många sätt – under sommaren 2018 invigdes Nationalmuseum Jamtli och under april stod de även som värd för Museernas vårmöte 2019. Men hur jobbar ett av Sveriges största regionalmuseer med digitalisering och vilka utmaningar möter man?

Jamtli Fornby öppnade sina portar 1912 och har sedan dess utvecklats från att varit ett friluftsmuseum till att idag ha en bred verksamhet. Mest kända är de för Överhogdalsbonaderna, en nästan 1000 år gammal väv vars budskap fortfarande analyseras. Men hur tar de sig an framtiden och vilka tankar har de kring digitalisering?

– Hela verksamheten jobbar med digitalisering på olika sätt. Utgångspunkten är samlingskatalogen, som ligger till grund för att finna historierna vi vill berätta. Sedan är det ett stort jobb med att skapa digitala versioner av samlingarna. Gällande fotografierna vill vi göra dem digitala, men det är inte enkelt. Det rör sig om omkring 10 miljoner foton, berättar Minna Lehtomäki, avdelningschef över Samlingar och kulturmiljö.

Hur tar man sig då an en samling på närmare 10 miljoner fotografier?

– I nuläget har vi bara digitaliserat en bråkdel. Och det går inte att tänka att nu sätter vi igång med att digitalisera alla 10 miljoner foton, utan vi delar upp det i mindre delprojekt där användandet och användarnas behov får styra. Just nu prioriterar vi porträtt för att kunna tillgängliggöra material för en bredare målgrupp där släktforskningen står i centrum. Sedan hjälper GDPR oss att prioritera, ca 30–40 procent av fotografierna kan vi inte göra tillgängliga just på grund av GDPR och då vi har begränsat med resurser så innebär det att dessa inte digitaliseras i första hand, säger Bengt Nordqvist, antikvarie.

Ett sätt att jobba med digitaliseringen är genom Kulturarvs-IT, satsningen där man får bidrag för att stötta individer som står vid sidan av arbetsmarknaden. Men den satsningen är inte tillräckligt för att ta sig an en sådan massdigitalisering som fotosamlingen utgör. Den ekonomiska aspekten är precis som för de flesta något de ständigt får förhålla sig till.

– Vi har en stor samling samtidigt som vi har lite personal, därför måste vi ständigt prioritera det vi ska digitalisera. En 3D scanning av friluftsområdets historiska byggnader är något som skulle vara intressant att genomföra och tillgängliggöra på webben, men i nuläget har vi inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att prioritera ett sådant jobb, menar Minna.

Under 2019 gick Jamtli med i K-samsök, den digitala plattform där museer och andra minnesinstitutioner tillgängliggör och länkar samman data kring sina samlingar. Genom att vara en del av K-samsök blir även Jamtli en del av Europeana, då Europeana skördar data som tillhandahålls av K-samsök. Minna ser stora fördelar med att vara en del av K-samsök och Europeana:

– Genom K-samsök blir vi än mer tillgängliga och synliga, vilket känns viktigt. Europeana är en enorm kunskapsbank som vi vill vara med och bidra till. Vi kommer kunna nå nya brukargrupper och det öppnar även upp möjligheter för att i framtiden finna nya samverkansaktörer.

Om Jamtli fick en stor påse pengar – vad skulle de då satsa på? Minna och Bengt blir först tysta när jag ställer frågan, men efter en kort tids fundering är de eniga i sina svar:

– Att kunna lyfta andra historier. Om vi hade mer personal kunde vi grotta ner oss än mer i samlingarna och hitta det undangömda – det vi idag inte har tid eller råd att leta efter, säger Minna.

Bengt nickar, och tillägger sedan:

– Dessutom vore det kul om vi kunde tillgängliggöra en större del av vår fotosamling, framförallt porträtten. Att kunna hjälpa andra att ta reda på sina historier, med hjälp av porträtten och fotona på de som levde här förr.

Är du nyfiken på att besöka Jamtli hittar du dem fysiskt i centrala Östersund men även på Kringla via K-samsök. Och är du nyfiken på Europeana och K-samsök så kan du hitta intressant läsning här. Dessutom kommer Digisam under hösten anordna en workshop för de aktörer som är intresserade av att leverera data till Europeana – mer information om workshoppen kommer snart dyka upp här på bloggen.

Text: Mikael Weikvist