Internationell konferens om flerspråkighet

Den 24-25 oktober arrangerades den internationella konferensen Multilingualism in digital cultural heritage i Helsingfors. En av deltagarna var Henrik Summanen från Digisam.

Henrik, kan du berätta lite om konferensen?

Absolut! Konferensen, som arrangerades av finska Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Europeana, handlade om vilka datorstöd som finns för att man ska kunna tillgängliggöra information om kulturarv på flera olika språk.

Temat för konferensen var flerspråkighet – vad innebär det egentligen?

Det innebär att man beskriver samma företeelse på flera olika språk. I Sverige har vi till exempel svenska och flera olika minoritetsspråk, med datorstöd för översättning skulle flera användare få tillgång till mer information om kulturarvet.

Det här var ju en internationell konferens – vad gör andra länder inom området?

Det händer en hel del. Exempelvis så har man i Lettland en central tjänst för automatisk översättning av hela den offentliga sektorn. Finland å sin sida har en lång tradition av att använda både finska och svenska i sin förvaltning, och har nu utvecklat stöd för automatisering av översättningarna, där man även gör ett tillägg för engelska.

Vilka är de största utmaningarna inom området?

I olika sammanhang betyder ett begrepp ofta olika saker, och det är svårt att ange för en dator vilket sammanhang den ska jobba inom. När man pratar om historisk data så är även det ett eget sammanhang – svenska skrevs inte likadant på 1600-talet som idag.

Vet du något om vad nästa steg blir?

Det ser ut som att de tekniska lösningarna som behövs är på plats redan. Nästa steg handlar om att förse lösningarna med träningsdata för att öka precisionen i översättningarna, och att implementera som rutin för språkhantering på internet.