Information om personuppgiftsbehandling hos Digisam

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679), kallas ofta GDPR, är den EU-förordning som från och med den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen.

När en myndighet eller organisation samlar in dina personuppgifter, antingen från dig själv eller från någon annan, ska du få information om vad syftet är och vilka rättigheter du har i samband med att dina personuppgifter behandlas. Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering av kulturarv som organisatoriskt finns hos Riksantikvarieämbetet. Därför lämnar Riksantikvarieämbetet följande information.

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00, e-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Postadress: Box 5405, 114 84 Stockholm

Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är Sofia Kullman. Kontakta på dataskyddsombud@raa.se

Uppgifterna har vi samlat in för att vi behöver dokumentera, administrera och hantera samverkan på olika sätt, och för att sprida information. Exempelvis protokollförs en del möten, och där sparar vi medverkandes namn. Det finns också kontaktuppgifter och liknande på hemsidan. Det kan förekomma foton från olika evenemang där personer syns på bild.

Behandlingarna gäller personuppgifter såsom:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Foto
  • Titel
  • Organisationstillhörighet

Uppgifterna samlas in från dig själv i vissa fall, i andra fall är det personer vid Digisam som har hämtat in uppgifterna på något sätt, exempelvis genom att söka på institutioners hemsidor för att hitta kontaktuppgifter.

Uppgifterna hanteras i många fall endast internt, men kan komma att lämnas vidare exempelvis vid begäran om allmän handling. Vissa uppgifter finns publikt på Digisams hemsida.

När det upprättas handlingar inom Digisam omfattas de förstås av offentlighetsprincipen och därmed om regler om bevarande och arkivering. Om det inte finns någon tillämplig gallringsföreskrift innebär det att uppgifterna kommer att bevaras. Om du vill veta mer om hur länge dina personuppgifter sparas, vänd dig till dataskyddsombudet.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen.

Du har rätt att vända dig till Datasinspektionen och klaga på Riksantikvarieämbetets behandling av dina personuppgifter.