Hurra för Jubileumsfonden!

b2ap3_thumbnail_hoppasack.jpg

b2ap3_thumbnail_hoppasack.jpg
Students in a sack race, University of Washington ca 1915. No known copyright restrictions.

I år fyller Riksbankens Jubileumsfond femtio år. Det kommer förstås att firas ordentligt, bl a med en extra jubileumssatsning på ”Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap”. Här om dagen hade jag glädjen att delta i ett informationsseminarium om utlysningen på Stockholms universitet. HumTank och Hum/Samverkan stod för arrangemanget och hade bjudit in Jubileumsfondens VD Göran Blomqvist, som mycket generöst delade med sig av sina erfarenheter och svarade på frågor från forskarna.

Enligt Blomqvist är forskningen inom området idag rätt välförsörjd, i synnerhet jämfört med grundutbildningen. Men det ju finns källor som är underutnyttjade, t ex EU:s forskningsprogram som borde få in fler ansökningar från Sverige, från flera olika forskare och med bredare forskningsfrågor. En del riktade utlysningar – t ex infrastruktursatsningar från Vetenskapsrådet och Riksbanken – är tydligt undersökta av forskare inom just humaniora och samhällsvetenskap. Och detsamma, kan man tillägga, gäller för många andra finansiärer utanför det direkta hum/sam-området som t ex Formas, Forte och Vinnova.

En tydig erfarenhet säger å andra sidan att det inte lönar sig att söka för många projekt – att skjuta på allt som rör sig. En smartare strategi är att satsa ordentligt på att utveckla och fördjupa sin allra bästa idé. Viktigt är vidare att skriva tydliga målformuleringar, beskriva sina förväntade resultat etc och explicit koppla sin teori mot genomförande, metod- och materialval. I synnerhet de internationella bedömningsgrupperna ställer sig rätt kallsinniga inför vad de uppfattar som vagt. ”Vi vill undersöka…” är inte tillräckligt, för mycket teori signalerar för lite verkstad.

Jubileumssatsningen lägger fokus på de stora nyckelfrågorna för samhällsutveckling och vetenskap. Den kräver internationell samverkan, uppmuntrar tvärvetenskapliga perspektiv och kan helfinansiera två-fem forskare i två-fem år. Det finns även möjlighet att finansiera icke-forskande personal som t ex ABM-anställda experter, eller för all del statistiker eller programmerare. Utlysningen är på 100 miljoner kronor och ansökan kan lämnas in från 15 oktober till 1 december 2014. Beslut om finansiering fattas redan i maj 2015 och mer information om satsningen finns här.

Som Milda Rönn från Hum/Samverkan påpekade finns ju inga samhällsutmaningar som kan lösas utan humaniora – inte en enda! – så kom igen nu och sök för något anslående. Friskt vågat är hälften vunnet!

Johanna Berg, Digisam