Hur skapar man en digital utställning?

Digital Revolution 1

Digital Revolution 1

Digital Revolutions 1. Foto: Ian Guest. CC BY-NC-SA. Bilden är beskuren.

I en tidigare bloggpost har jag skrivit om digitala utställningar och om den internationella arbetsgrupp som jag deltar i där vi bland annat har arbetat med en definition för begreppet digitala utställningar. Jag vill passa på och tacka för alla konstruktiva synpunkter och kommentarer som vi har fått!

Som stöd i arbetet med digitala utställningar har man i arbetsgruppen nu tagit fram ett utkast till en checklista. Vi har gjort en översättning av detta utkast till svenska som nu finns att läsa här: Checklista för vad man kan tänka på när man ska skapa en digital utställning. När den blir klar så hoppas vi att den kommer att göra det lättare att komma i gång med att skapa utställningar.

Är det någonting du saknar? Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen här på bloggen eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se

Sanja Halling

Kommentar (4)

 • Susanne Nickel| 3 augusti, 2015

  HEj!

  Bra med checklistan Jag saknar följande punkter eller överläggningar: Vad händer med utställning när den är publicerad? Ska den bevaras? Då måste man tänka långtidsbevarande redan från början och kanske ändra på format eller åtminstone tänka på att skapa rätt metadata. Vem bevara utställningen? Är det den som skapar den eller är det någon annan som kan/ska ta hand om det? Om man inte vill eller kan bevara det i sin helhet borde man tänka på hur man dokumentera utställning på ett bra sätt. På CIDOC konferensen i Dresden förra året fanns det en presentation från Stefanie Knecht som redan hade ganska bra tanker kring hur man kunde göra (med analoga utställningar).

 • Sanja Halling| 4 augusti, 2015

  Hej Susanne och tack för bra kommentarer och synpunkter! Vi har haft många diskussioner i arbetsgruppen vad gäller bevarandefrågor men bestämde oss tills vidare för att begränsa dessa i checklistan till de frågorna som nu finns på s. 3 (efter utvärderingsfasen). Jag håller med dig om att det är viktigt att tänka på bevarande redan från början och jag kommer att ta med mig dina kommentarer till arbetsgruppen. Tack också för intressant tips på presentation! /Sanja

 • Amanda Andersson| 24 augusti, 2015

  Hej!
  Bra checklista, det enda jag saknar är ett tillägg alternativt ett förtydligande gällande personalresurser. Ofta glöms det löpande underhållet bort och när utställningen väl är skapad försvinner resurserna. Det krävs ju alltid ett underhåll och uppdatering och det måste finnas personal/volontärer avsatt för detta redan på planeringsstadiet.

 • Sanja Halling| 24 augusti, 2015

  Hej Amanda och tack för bra synpunkter! Jag tar med det till diskussionen i arbetsgruppen. /Sanja