Hur ser framtiden ut?

future

future
Future. Salvatore Vastano CC BY-ND

Center for the Future of Museums är ett framtidsspaningskontor som drivs av AAM, American Alliance of Museums i USA. CFM vill vara ett lab och en think tank till stöd för museerna i arbetet med aktuella samhällsutmaningar och bistå dem med kreativa strategier för att möta utvecklingen.

Årligen sammanställer CFM en lättläst trendspaning som lyfter några centrala trender och pekar på hur de kan förväntas påverka samhället i allmänhet och museisektorn i synnerhet. De kan vara av rent teknisk natur, men lika gärna röra andra genomgripande förändringar i tiden. Årets upplaga ”Trendswatch 2016″ pekar på fem, delvis kopplade, förändringsområden att hålla koll på: jobben, robotiseringen, AR/VR, identitet och representation samt lycka.

Alla som jobbar i sektorn gör klokt i att sätta sig in i hur dessa trender kan komma att påverka den egna verksamheten. Oavsett om trenderna uppfattas som löftesrika eller hotfulla blir man tvungen att förhålla sig till dem. Ett enkelt sätt att förbereda sig kan vara att läsa igenom CFM:s rapport, och kanske följa anvisningarna i inledningen. Diskutera rapporten med dina kolleger! Ta den till utgångspunkt för interna strategimöten! Sprid den till styrelser och viktiga samarbetsparter!

Johanna Berg