Halvvägs till Spectrum på svenska

Photograph of First Archivist

Photograph of First Archivist

Photograph of First Archivist of the United States R.D.W. Connor Receiving Film ”Gone With The Wind” from senator George of Georgia and Loew’s Eastern Division Manager Carter Barron, 1941. The U.S. National Archives. No known copyright restrictions.

Som vi tidigare berättat har vi under det gångna året tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetat med en översättning av den internationella museistandarden Spectrum till svenska.

Våra arbetsgrupper har gjort fantastiska insatser i processen, och vi har nu tillsammans avslutat bearbetningen av de 21 rutiner som utgör själva kärnan i Spectrum 4.0. Nu återstår en del arbete med ordförklaringar och appendix innan resultatet granskas av referensgrupp och kan vara klart att lansera någon gång i slutet av hösten 2015. Riksantikvarieämbetet kommer att långsiktigt förvalta den svenska versionen, och under 2016 bl a arrangera utbildningsdagar och andra insatser för att få materialet brett implementerat i Sverige.

Riksantikvarieämbetet kommer också att ansvara för framtida uppdateringar och eventuella tillägg i standarden. Collections Trust och CIDOC-CRM har t ex helt nyligen inlett ett strategiskt samarbete för att koppla samman sina respektive standarder och stärka arbetet med semantisk webb i museisektorn. Vi ser fram emot att ta del av den fortsatta utvecklingen, tackar alla som hittills tagit del i arbetet, och önskar Riksantikvarieämbetet lycka till i den fortsatta processen!

Johanna Berg