Hack4Heritage-workshop: Få fart på användningen av kulturarvet

logga

I förra veckan samlades representanter från organisationer som bidrar med data och innehåll till det kreativa eventet och hacket Hack4Heritage under en workshop hos Musikverket. Digisam arrangerade workshoppen och Sanna Marttila och Mattias Axell, processledare för Hack4Heritage och med ett stort engagemang i Open Knowledge Foundation, var på plats för att driva den framåt. Workshoppen handlade både om kulturarvshackathon i bred mening och Hack4Heritage specifikt, öppna data och resurser och hur vi kan få fart på användningen av den omfattande och spännande kulturarvsinformation som finns.

Workshoppen inleddes med att Sanna Marttila höll en presentation om öppna data och kraften i det, och visade exempel på användning av öppen information såsom The flow towards Europe, Historypin, VanGoYourself , Historical Helsinki och Rijksstudio.

Foto: Susanne Danelius, CC0

Foto: Susanne Danelius, CC0

Därefter fortsatte workshoppen enligt ”world café metoden” och här är en presentation om den processen. Deltagarna fick brainstorma kring frågor som: Vilka initiativ och projekt finns idag hos organisationerna? Vilka nordiska teman och ämnen finns att hitta i materialen (bland annat med tanke på att Hack4Heritage är en del av ett större nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata)? Vilka målgrupper kan vara särskilt intresserade av vilken slags information?

Kulturarvsinformation kan användas till så mycket; forskning, näringsliv, skola, kopplas över gränser, crowdsourcing, turism, nya perspektiv på egna samlingar och gamifiering, för att nämna några exempel. Viktigt blir att arbeta med bland annat kommunikation kring informationen, upphovsrättsliga frågor, sökbarhet och bildningsstöd för alla uppkopplade, bättre kvalitet på data och metadata samt etiska frågor. Digisams vägledande principer kom upp på tapeten, liksom samarbeten med Wikimedia. Vad gäller nordiska perspektiv kom den gemensamma historien upp, och gemensamma teman som går igenom alla nordiska länder såsom utvecklingen av mobiltelefoni, gruvarbete, missionärsarbete och Hansan, såväl som migration mellan länderna, den samiska kulturen och vikingakulturen. Öppna geografiska kartor kan vara en bra utgångspunkt för att få bättre förståelse för och inblick i hur gränser alltid har förflyttats och påminna oss om historien.

workshop

Foto: Susanne Danelius, CC0

Tydligt blev också att erfarenheten visar att hack-deltagare gärna använder data eller innehåll från organisationer som finns på plats för att svara på frågor, och självklart sådant som lätt går att komma åt och ta till sig. Kulturarvsinformation som följer ett visst tema eller består av ett ”snitt” av en större samling kan också vara populärt. Framtidsperspektivet får heller inte glömmas bort – Hack4Heritage, det nordiska samarbetet kring öppna kulturarvsdata och samarbetet med bland annat kulturarvsinstitutionerna handlar om att skapa en plattform för fortsatt användning av kulturarvet på sikt, inte bara om att ge det liv under en helg som kommer att sjuda av kreativitet.

Har du frågor, synpunkter, önskemål?

Inför Hack4Heritage har vi öppnat upp kommunikationskanaler på chattjänsten Slack, där du kan komma med frågor, synpunkter och önskemål. Det finns en kanal som är till för alla som deltar och bidrar, och en specifik kanal för organisationer som bidrar med data och har frågor kring detta. Maila mattias[snabel-a]okfn[punkt]se för att få access.

Kom ihåg!

Glöm inte att boka in 14-16 oktober i kalendern, då Hack4Heritage går av stapeln. Sista datum att bidra med data eller innehåll till Hack4Heritage är den 1 oktober och sista dag att anmäla dig som deltagare till eventet är den 7 oktober. Bidrar med öppna kulturarvsdata eller öppet kulturarvsinnehåll gör du genom att fylla i formuläret på denna sida. Vi ses!

Moa Ranung