Göteborgs stadsmuseum om K-samsök

Pernilla Karlsson. Foto: Maria Henriksson (Göteborgs stadsmuseum)

Digisam stämde återigen träff med en av K-samsöks partners. Denna gång skedde en digital förflyttning västerut när Digisams kommunikatör och Göteborgs stadsmuseums Pernilla Karlsson möttes över en Skypelänk för att bland annat prata om tillgängliggörande, digitala utställningar och API:er.

Göteborgs stadsmuseum har anor ända tillbaka till 1861 och är sedan 2013 en av K-samsöks partners. Pernilla Karlsson är bibliotekarie och databasadministratör på museet och har länge varit engagerad i K-samsök.

Ni har ju varit med i K-samsök ett tag nu – kan du dra dig till minnes hur tankarna gick när ni beslutade att gå med i nätverket?

Från museets sida såg vi en stor vinst i att bli en del av K-samsök. Tanken på att Kringla kan fungera som en enda stor nationell portal för kulturarv tilltalade oss. Att kunna söka efter information på ett ställe är en stor fördel för allmänheten, men även för oss som jobbar på ett museum. När vi sedan blev kontaktade av K-samsök så föll det sig naturligt att gå med.

Du nämner att Kringla är till stor hjälp för er som jobbar på ett museum – på vilket sätt drar ni fördel av söktjänsten?

Först och främst skapar Kringla goda möjligheter för allmänheten att söka efter föremål och foton. Sedan så använder vi oss mycket av Kringla i vårt arbete. Material om Göteborg är spritt på många museer, och Kringla är ett enkelt och bekvämt sätt att söka och se vad som finns hos andra institutioner. Kringla är också till stor hjälp för oss när vi behöver komplettera med ytterligare uppgifter om våra föremål.

Kan du ge något exempel på en sådan situation?

Absolut – just nu har vi en digital utställning om skolplanscher och i arbetet med att söka upp mer information om våra planscher använde vi oss av Kringla. Där kunde vi med lite tur hitta samma plansch på andra museer och komplettera med de uppgifter som saknades.

Jag vet att ni inte bara tillgängliggör era samlingar via K-samsök utan att ni även har byggt egna digitala tjänster på K-samsöks API, kan du inte berätta vad ni gjort?

I nuläget har vi två plattformar som byggts på det sättet, dels nämnda utställning om skolplanscher, och dels den digitala guiden Upptäck Göteborg. Båda bygger på bilder och metadata i vår databas Carlotta. Styrkan med att bygga en digital utställning på K-samsöks API är att den blir väldigt enkel att uppdatera. När vi behöver göra en uppdatering eller komplettering så behöver vi enbart göra det i Carlotta, sedan går den automatiskt vidare i alla led.

Ser du några ytterligare fördelar med att vara en del av K-samsök?

Själva nätverket man får tillgång till uppskattar jag väldigt mycket. Det är väldigt intressant att höra hur andra jobbar och vilka frågor de brottas med, ofta är det samma som en själv, och många gånger kan man tillsammans hjälpa varandra till en lösning. Öppna data öppnar upp möjligheter till flera former av samarbete, dels inom nätverket för K-samsök men även på andra sätt.

Kan du ge exempel på något sådant samarbete?

Vi har ett samarbete med Göteborgs universitet som rör scenkonst under 1900-talets senare del. Stadsmuseet har en stor teatersamling och vi har via K-samsök tillgängliggjort data och bilder rörande uppsättningar, utövare och föremål. Universitetet har kunnat utnyttja våra data i projekten ”Göteborg spelar roll” och ”Expansion och mångfald”, och låter oss i sin tur berika våra poster med sin forskning.

På Stadsmuseet har vi precis invigt utställningen Frispel, som handlar om scenkonst i förvandling 1960-2000. ”Expansion och mångfald”, som pågår till 2021, håller just nu på att bygga upp en databas, som kan komma att tillgängliggöras i K-samsök framöver. Projekten och utställningen är helt fristående, men har helt klart vunnit mycket på vårt informationsutbyte.

Slutligen, vad tänker du om framtiden i er roll som partner till K-samsök?

Jag ser fram mot hur K-samsök kan utvecklas, nu särskilt med tanke på Riksantikvarieämbetets uppdrag att stötta museerna. Digitaliseringsarbetet är resurskrävande, och då är det av stort värde för oss som kommunalt museum att en statlig part visar på vikten av sådana satsningar.

Utställning om skolplanscher

Guiden Upptäck Göteborg

Göteborgs stadsmuseums digitala satsningar

Expansion och mångfald

Text: Mikael Weikvist