Full fart framåt, och en blick i backspegeln!

Påsken är här, våren börjar få fäste och här på sekretariatet är det full fart. Vi är mitt uppe i en rekryteringen av ny enhetschef, vi fräschar upp digisam.se och vi laddar för Museernas Vårmöte och Digikult. Och – vi förbereder oss för de insatser vi har framför oss. Inte minst våra möten med ledningarna för de medverkande myndigheterna. Att i detta nu blogga för att blicka bakåt kan därför verka lite udda, men jag känner ändå att det är på sin plats med en sista kort summering av 2017. Digisams första år som permanent verksamhet och som nyinflyttade hos Riksantikvarieämbetet.

I en tidigare bloggpost nämnde jag att Digisams verksamhet 2017 var tämligen introvert. Vi satte upp ett helt nytt team och jobbade med vad Digisam ska fokusera på, och inte. Året påverkades av tjänstledigheter och nya arbetssätt, som följde på att kompetenser inom juridik och kommunikation flyttades över till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation.

Indirekt påverkades vi också av Riksantikvarieämbetets nya och utökade uppdrag kring att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Även att inordna uppgifter från Riksutställningar har varit en fråga som krävt en hel del uppmärksamhet.

Överlag hade alla förändringar negativ inverkan på måluppfyllelsen för flera av våra aktiviteter:

  • Avtalsarbetet på textområdet, som berör förutsättningarna för att kunna förhandla fram ett avtal som ger institutionerna möjlighet att lägga ut material på nätet, har endast delvis genomförts.
  • Uppdateringen av Digisams rekommendation om avtalslicens för bilder i relation till användning av bildmaterialet i sociala medier sköts upp till 2018.
  • Målet att ta fram stöd för lagring av digital kulturarvsinformation för långsiktig användbarhet och bevarande uppfylldes inte.
  • Uppföljningen av hur Digisams vägledande principer tillämpas hos Digisams medverkande organisationer blev inte av, men kommer att göras under 2018 genom ovan nämnda träffar med institutionsledningarna.

Under 2017 avslutades dock en hel del av de uppgifter som formulerades av det ”gamla” Digisam. Här kan följande nämnas:

  • Vägledningen kring upphovsrätt och angränsande lagstiftning uppdaterades, bland annat utifrån ny rättspraxis och gällande lagstiftning.
  • Pilotprojektet kring aggregering och länkad öppen data.
  • Ett chefsforum har etablerats för Digisams medverkande institutioner.
  • Sekretariatet har etablerat kontakt med eSam för framtida samverkan.
  • Vi deltog i Riksantikvarieämbetes museidialoger för en klarare bild av de utmaningar som finns vad gäller arbetet för ett digitalt kulturarv som är tillgängligt och användbart för alla.

Samtidigt har det också tillkommit nya uppgifter som pockat på uppmärksamhet. Här tänker jag främst på samverkansuppdraget som Digisam och Vetenskapsrådet har kring villkor för digitalisering av kulturarvsinstitutionernas samlingar kopplat till kommande utlysningar för datadriven forskning. Ska man sammanfatta förra året så får man säga att Digisam ändå hållit styrfart och bäddat för en mer utåtriktad och behovsstyrd verksamhet från 2018 och framåt. Mer om vårt arbete under resten av 2018 i en kommande bloggpost!

Lars Lundqvist tf EC Digisam