Hur kan man som kulturarvsaktör än mer närma sig forskningen och vad är pusselbitarna i uppbyggandet av ett forskningslabb?

Under en intensiv morgontimme kommer Love Börjeson, verksamhetsledare för Kungliga bibliotekets KB-labb, att berätta om det nya forskningslabbet. En möjlighet att få insyn kring hur labbet fungerar, vilken typ av forskning som bedrivs och vad man bör tänka på när man skapar en liknande verksamhet.

  • När: 11 mars 8:00-10:00
  • Vart: Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100 (lokal Hasse och Tage)

Program

8:00-8:30 Kaffe och smörgås.
8:30-9:30 Love Börjeson om KB-labb, forskningen som bedrivs och erfarenheterna av att starta en sådan verksamhet.
9:30-10:00 Visning av Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen och hur de jobbar med digitalisering av audiovisuellt material.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig är den 6 mars. Anmäl dig genom att skicka epost till digisam@raa.se, uppge om du har några kostallergier eller liknande.

Vi bjuder på frukost – anmäler du dig och får förhinder så är vi väldigt glada om du meddelar oss det så fort som möjligt.

Varmt välkomna!

Kungliga biblioteket och Digisams sekretariat