Förslag på storskalig satsning på digitalisering av kulturarvet i Återstart för kulturen

Idag släpptes utredningen Återstart för kulturen. I utredningen lyfts en storskalig satsning på digitaliseringen av kulturarvet fram som ett av förslagen för kulturens återstart och utveckling till följd av Covid-19 pandemin.

Utredningen föreslår att regeringen under 2022 avsätter 150 miljoner kronor samt 325 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att digitalisera samlingar inom arkiv, bibliotek och museer. Riksantikvarieämbetet rekommenderas som huvudansvarig för formerna och genomförandet, där även Riksarkivet och Kungliga biblioteket involveras.

Satsningen bör omfatta hela kulturarvssektorn, från stora statliga institutioner till mindre enskilda museer och arkiv. Satsningarna skulle, enligt utredningen, generera hundratals arbetstillfällen samtidigt som kulturarvet skulle bli mer tillgängligt för allmänheten och andra sektorer i samhället, som exempelvis forskningen.

Återstart för kulturen – presskonferens.

Återstart för kulturen – utredningen.