För fjärde gången: Ny mätning av digitalisering av kulturarv i Europa

 

Bild: Passing time 2010, Bernard Spragg, CC0

Nu finns resultaten från Enumerate core survey 4, en enkät som skickades ut till kulturarvsinstitutioner över hela Europa innan sommaren, publicerade. Enkäten innehöll frågor som handlade om digitalisering av kulturarvet, bland annat kopplat till ekonomiska förutsättningar och personella resurser, strategier, olika typer av samlingar, metadata, upphovsrätt och mer därtill. Enkäten var den fjärde i raden och organiserades av Europeana DSI-2. Nära 1000 kulturarvsinstitutioner, både museer, arkiv, bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner svarade på enkäten.

Den största skillnaden mot föregående år var att antalet kulturarvsinstitutioner som har en digital strategi har ökat från 34% till 42%. Vanligast är att denna strategi täcker digitalisering av analogt material, men även publicering av digitala samlingar och långsiktigt bevarande täcks relativt ofta av strategin. Totalt 82% av institutionerna ägnar sig åt digitalisering eller har en samling som är tillgänglig digitalt, och i genomsnitt har 22% av institutionernas samlingar digitaliserats. De samlade resultaten från årets enkät finns här, och resultaten från tidigare år här.

Digisam har varit nationell koordinator för enkäten även i år, och vi på Digisams sekretariat vill passa på att tacka alla organisationer som svarat på den! Med över 140 svarande organisationer i Sverige har deltagandet aldrig varit större nationellt, och Sverige placerade sig på andra plats i Europa vad gäller antal svarande organisationer. Tillsammans har ni alla varit med och bidragit till målet om en långsiktigt hållbar plattform för statistik om digitalisering av kulturarvet.

Moa Ranung