Europeana Inside är ett EU-projekt som har som syfte att bland annat:

  • tillföra en betydande mängd nytt digitalt kulturarvsinnehåll från europeiska kulturinstitutioner till Europeana.
  • avsevärt förenkla leveransprocessen till Europeana för europeiska kulturarvsinstitutioner och aggregatorer.
  • hjälpa kulturarvsinstitutioner och aggregatorer att övervinna hinder för deltagande i Europeana genom att delvis automatisera arbetsflödet genom vilket innehåll görs tillgängligt och skapa verktyg för tillgängliggörande och licensiering.
  • bygga vidare på ramen för standarder och protokoll som fastställts genom tidigare Europeana-projekt.
  • stödja berikning av metadata i innehållsleverantörernas system.

Europeana Inside-projektet kommer att identifiera befintliga arbetsflöden, standarder och verktyg med syftet att kartlägga vilka funktioner som kan förenkla aggregering för institutioner och utveckla ett verktyg som stödjer dessa, ett så kallat Europeana Connection Kit (ECK). Flera företag deltar i utvecklingen av verktyget. Då det finns ett stort fokus på dessa funktioner och verktyg i diskussionerna som berör infrastrukturen, i synnerhet museernas infrastruktur, har Digisam gått in som associate partner i Europeana Inside. Digisam följer projektets arbete och tar del av dess resultat, samt kommer att bidra till att sprida resultat och kännedom om projektets resultat till sekretariatets medverkande myndigheter och institutioner.