Ett digitalare kulturarv

Svenska hem

Svenska hem

Remix Foto: Stockholms Stadsmuseum Mäster Samuelsgatan 3, Speceriaffär.”Svenska hem” CC BY-NC-SA.

Drygt fyra år efter det att Digisam startade sin verksamhet överlämnades till regeringen idag rapporten ”Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015”.

Uppdraget att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling fick Riksarkivet i februari 2011. Att uppdraget var komplext och mångbottnat speglas i rapportens bedömningar och förslag till fortsatta vägar framåt. Men det var inte en ensam vandring som Riksarkivet och samordningssekretariatet, Digisam, skickades ut på. I uppdraget ingick att samverkan skulle ske med de statliga kulturarvsmyndigheter och kulturinstitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Och det är samverkan med ledning och personal vid myndigheterna och institutionerna, samt med många andra inom och utom landets gränser, som gjort det möjligt nå de resultat och formulera de förslag om en fortsatt väg framåt som presenteras i rapporten. Till er alla vill vi rikta ett stort varmt tack! Och vi hoppas att vår samverkan fortsätter som den börjat när vi går vidare med ett förlängt uppdrag under år 2016.

Så gott som dagligen möts vi av beskrivningar om hur tillgång till digital teknik på gott och ont ändrar förutsättningarna för hur vi organiserar vår vardag. På plussidan ligger att internet öppnar för helt nya former och möjligheter för alla att vara delaktiga i samhällets olika processer, inte minst inom kulturen.
 
Målet för kulturpolitiken är ökad livskvalitet för medborgarna, i ett samhälle där kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. För att nå dit måste kulturen var tillgänglig på ett sätt så att den i så hög utsträckning som möjligt går att använda och återanvända. Digitala resurser och tekniker är viktiga instrument som kan bidra till att kulturarvet blir mer synligt och tar plats på fler ställen i samhället. I det arbetet har de offentliga minnesinstitutionerna en viktig roll att spela.

I en serie bloggposter under de kommande veckorna kommer vi att närmare beskriva hur några av de centrala förslagen i rapporten kan stödja en sådan utveckling.

Rolf Källman

Kommentar (2)

 • Lamin Kivelä| 15 mars, 2016

  Fint att ni publicerar både i tryck, som pdf och även direkt på webben, som webbsidor.

 • Rolf Källman| 15 mars, 2016

  Hej Lamin,
  tack för feedback!
  Hälsningar
  Rolf