ENUMERATE har tagit tempen på digitaliseringsarbetet i Europa

b2ap3_thumbnail_6433880647_30657c93a0_z.jpg

b2ap3_thumbnail_6433880647_30657c93a0_z.jpg

Foto: Meteorological staff taking sea temperature in Atlas Cove, Heard Island. ANARE expedition c. 1953-57. State Library of New South Wales. Inga kända copyrightrestriktioner.

Projektet ENUMERATE, som avslutades tidigare i år, har haft som syfte att samla in data om det pågående arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsinformation i Europa. ENUMERATE har varit finansierat av EU-kommissionen, men har kanske framförallt möjliggjorts genom ett omfattande frivilligt arbete av projektmedarbetare, nationella koordinatorer och alla som svarat på enkäterna.

När Nick Poole, Collections Trust, höll en presentation om resultaten av projektet vid MSEG:s (Member States Expert Group on digitisation) möte i Luxemburg i förra veckan lyfte han bland annat fram bristen på strategier för digitalisering och digitalt bevarande. Nick poängterade också att behovet av ett kunskapsunderlag för att fortsatt styra och driva digitaliseringen av kulturarvet är stort, och att det därför är glädjande att ENUMERATE kommer att leva vidare inom ramen för utvecklingen av nästa version av Europeana.

Med svar från 125 institutioner är Sverige ett av de fyra länder som haft högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

b2ap3_thumbnail_enumerate_logo.jpg

Det samlade resultaten av svaren från totalt närmare 1400 europeiska kulturarvsinstitutioner visar bland annat att:
• 92 % av de svarande är minnesinstitutioner med samlingar som ska bevaras för framtiden.
• 87 % av institutionerna har en digital kollektion.
• 36 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi.
• 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom.
• 48 % har ännu ingen lösning för långtidsbevarande som baseras på internationella standarder.
• Den genomsnittliga budgeten för en digital kollektion är €295.000.
• I genomsnitt arbetar 8 personer på heltid med aktiviteter kopplade till den digitala kollektionen, varav 3 volontärer.
• Arbetet kopplat till den digitala kollektionen finansieras genom den interna budgeten (88%).

Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Rolf Källman