DISKA-projektet efter inventeringen

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Nu har inventeringen av de 24 medverkande myndigheterna genomförts och DISKA-projektet går in i en ny fas. Inventeringen gick ut på att undersöka vilka parallella register som finns på de olika institutionerna. Alltså register som inte är över själva samlingarna utan mer av referensart som skulle kunna fungera som auktoritetslistor. Nu har alltså projektet gått in i ett nytt stadium och en expertgrupp med representanter från alla delar inom kulturarvssektorn har diskuterat fram ett första urval. Parallellt håller ett verktyg på att utvecklas på KTH för att kunna användas för att omvandla dessa register till RDF-format, vilket gör det möjligt att länka dem som öppen data.

Inventeringen resulterade i 122 register, ytterligare fyra register har tillkommit senare. De flesta myndigheterna presenterade fyra register eller färre, några mellan 10 och 15 register och en myndighet presenterade 23 register. Drygt hälften är helt analoga eller delvis analoga, resten är digitala. Se hela listan här (Word-fil, uppdaterad 19 augusti). Expertgruppen har nu gjort ett första urval som vi ska gå vidare med och vi håller på att undersöka de tekniska möjligheterna för dem. Gemensamt för de utvalda registren är att de alla är över personnamn, att de är digitala i någon form och att de kompletterar varandra för att täcka så stor del av kulturarvssektorn som möjligt. Kontaktpersonerna för de aktuella registren på respektive myndighet är kontaktade. Tyvärr finns inte möjlighet att bearbeta alla register inom detta projekt, däremot har vi nu samlat in vad som finns på de olika institutionerna och har en bättre överblick för eventuella framtida projekt. I och med att de utvalda registren blir publicerade kommer det också finnas möjlighet för fler institutioner att använda och länka till dessa öppna resurser. 

 

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Dishwashing 1951
Mennonite Board of Missions. Photographs. Illinois, Eureka, Home for the Aged, 1950-1956.
No known copyright restrictions 

 

Vi kommer att presentera det slutliga resultatet och de dokument som rör projektet här på Digisams hemsida, vilket kommer att ske löpande. Vi börjar med en övergripande lista på inventeringens resultat och vilka register som finns på de olika myndigheterna. DISKA-projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2014.  

Delrapport till VINNOVA 2013-05-30 (pdf-fil)

Jag vill även passa på att tacka för den kunskap, det engagemang och vänliga mottagande jag fått i samband med mina besök, utan vilket det inte hade varit möjligt att genomföra projektet. 

Med önskan om en trevlig sommar!

/Helena Lundin

Kommentar (2)

 • Susanne Nickel| 2 juli, 2013

  Hej!

  En möjlighet hur man har tillgängligjort register som fanns i olika museer (innan länkad öppen data) finns här: http://museum.zib.de/museumsvokabular/index.php?main=download&ln=en&ls=9&co=we&info=&xmltitel=&xmldatei=
  Detta är resultat från en workshop år 2005 där en del tyska museer öppnade sina register för andra och ställde till förfogande för kostnadsfri nedladdning. Tyvärr har det sedan dess inte uppdateradts, men har varit och är fortfarande en bra möjlighet till att bygga egna register på etablerade resp. redan befintliga ”standards” (standart inte enligt ISO eller DIN men ändå rätt så teablerad i de flesta museer).
  Kanske något att insprireras av inan man bygger egna dyra lösningar.

 • Johanna Berg| 3 juli, 2013

  Hej Susanne & tack för återkoppling. Vi är för all samverkan som kan minimera behovet av egna dyra lösningar. Den som arbetar med standardiserade termer kan säkert ha nytta av de tyska resurserna, och samarbetsviljan är berömvärd. Just i DISKA-projektet jobbar vi dock endast med person-data och genom att tillgängliggöra valda listor som länkbar öppen data (LOD) hoppas vi kunna visa vägen för andra aktörer på området och bidra till att etablera en praxis utan återvändsgränder.
  Bästa hälsningar / Johanna Berg, Digisam