’Digitaliserat kulturarv tillsammans’ – seminarium 29 januari 2019

Sekretariatet bjuder in till en eftermiddag kring vårt gemensamma uppdrag – ett digitaliserat, tillgängligt och användbart kulturarv för alla. Seminariet riktar sig i första hand till medarbetare och chefer vid Digisams 22 medverkande institutioner.

Vi kommer bl.a. lyssna på en föreläsning om AI och föra gruppdiskussioner om olika områden som på olika sätt kopplar till Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv:

  • Massdigitalisering av kulturarvsmaterial – bör vi verkligen syssla med det och hur förhåller vi oss i så fall till uppgiften i en värld präglad av snabb teknikutveckling?
  • Hur ser den framtida användningen av det digitaliserade kulturarvet ut och vilka anspråk ställer den på produktion och bevarande?
  • I kulturarvspropositionen lyfts tillämpning av Digisams principer och internationella standarder fram som viktiga områden att verka för. Hur samlar vi oss kring dessa uppgifter och vilket fokus och prioriteringar bör arbetet ha?

Vi kommer också dyka ner i aktuella utmaningar och diskutera knäckfrågor hos de medverkande institutionerna just nu.

Detaljerat program kommer efter nyår.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Vänligen ange särskilda önskemål avseende allergier och dylikt i anmälan.

Varmt välkomna önskar vi på sekretariatet!

Tidpunkt: 29 januari, kl. 13:00-17:00
Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm
Anmälan: digisam@raa.se
Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig redan idag!

GDPR: Så behandlar vi personuppgifter