digitala hjulet

Digisams uppdrag är komplext och omfattar alla delar av de processer där digital information produceras, fångas, används, lagras och bevaras. Vi har valt att sortera en stor del av det arbete vi utför tillsammans med samverkande myndigheter, institutioner och andra intressenter under de övergripande rubrikerna Styra, ProduceraAnvända och Bevara. Målet är att under dessa rubriker sortera rekommendationer, handledningar, kunskapssammanställningar, med mera, för att samverka kring, stötta och samordna arbetet med digitaliseringen av kulturarvet.

För närvarande inventerar vi och uppdaterar de rekommendationer kring digitalisering som finns sedan tidigare, rörande bland annat planering av digitaliseringsprojekt, digitaliseringsprocesser, standarder, format och utrustning. På den här sidan tar vi upp de rekommendationer och rapporter kring digitalisering som används mest. Här finns också frågor och svar kring digitalisering.

Bidra gärna med dina egna frågor och problem så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem.

Välkommen att följa vårt arbete!