Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation

 
 

För två veckor sedan deltog jag i den internationella konferensen om kulturarv EUROMED 2012 i Limassol på Cypern. Där gjorde jag en presentation om digitala infrastrukturer för kulturarv och de tre EU-finansierade projekt som har fokus på de frågorna, DC-net, INDICATE och DCH-RP.  

Ett av dessa projekt, där Riksarkivet deltar som svensk partner, är det nystartade projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) som syftar till att producera och validera en ”Roadmap for Preservation”, som beskriver på vilket sätt man bör gå tillväga för att bevara det digitala kulturarvet genom en samlad e-infrastruktur. Roadmap kommer att valideras genom ”proofs of concept”, där kulturarvsinstitutioner kommer att göra konkreta experiment tillsammans med e-infrastrukturleverantörer. Praktiska verktyg för beslutsfattare kommer också att tas fram.

Projektet startade den 1 oktober 2012 och kommer att pågå under 24 månader.

 

Mer information finns på projektets webbsida.

 

I samband med detta projekt kommer vi på Digisam att tillsätta en nationell referensgrupp som kommer att vara nära knuten till Digisams arbetsgrupp för bevarandefrågor som kommer att starta sin verksamhet under början på nästa år.
 

Sanja Halling, Digisam

Kommentar (2)

  • Susanne Nickel| 19 november, 2012

    Finns det möjligheter för CIDOCs arbetsgrupp ”Digital preservation” att vara med i referensgruppen någonstans?

  • Digisam| 27 november, 2012

    Hej Susanne! Vi är väldigt intresserade av samarbete med CIDOCs arbetsgrupp om digitalt bevarande, men det kan bli svårt att få med en internationell arbetsgrupp som deltagare i den nationella referensgruppen som är främst tänkt som en arena för kulturarvsinstitutioner i Sverige. Däremot ser vi gärna till att hitta samarbetsformerna med CIDOCs arbetsgrupp. Skicka gärna mer information på mail så kan vi se hur vi kan gå vidare med ett erfarenhetsutbyte. /Sanja