Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning – Nu i uppdaterad version

14752581432_280fc1f929_k

Bild från s. 148 i ”Little folks in Busy-land” (1916) – Internet Archive Book Images. Inga kända copyrightrestriktioner.

För att kulturarvsinformation ska kunna bli så öppen, tillgänglig och användbar som möjligt krävs kunskap om bland annat upphovsrätt. Vår julklapp till alla som arbetar med digitalisering och kulturarv är version 2.0 av Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Vägledningen har uppdaterats utifrån ändringar i lagstiftningen, ny rättspraxis och tillkommet material från Digisam.

Den första delen av vägledningen handlar om upphovsrätt och den andra om angränsande lagstiftning, till exempel sådan som berör allmänna handlingar och personuppgifter. Den tredje delen innehåller anvisningar och riktlinjer för grundvillkor för avtalslicensbaserade avtal kring bildmaterial och en rad andra rekommenderade villkor och avtalstexter. Vi hoppas att vägledningen blir ett användbart verktyg för dig och din organisation för att öppna upp informationen så långt det är möjligt inom ramen för dagens lagar och regelverk.

Vi på Digisams sekretariat önskar god jul i förskott och ser fram emot ett gott nytt digitalt 2018!

Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning – Version 2.0