Digisams vägledande principer

Digisams principer är ett stöd för kulturarvsområdet i arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet. Totalt är det 14 olika principer som fångar hela digitaliseringsprocessen och är uppdelade i fyra olika områden:

När ska man använda principerna?

Principerna bidrar till stor nytta när du planerar digitalisering och kan med fördel användas som stöd vid inriktningsbeslut. Principerna är inga instruktioner eller checklistor, utan beskriver snarare hur du som jobbar med digitalisering bör förhålla dig i just dessa frågor.

Här kan du ladda ner Digisams vägledande principer som PDF.

Hur är principerna uppbyggda?

Principerna följer den så kallade TOGAF-modellen, vilket betyder att till varje princip så inleds det med en kort beskrivning, följt av ett förklarande motiv och slutligen en beskrivning av konsekvensen.