Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens Public Consultation kring upphovsrätt

Uppdatering 4/2: deadline för att skicka in svar är förlängd till den 5 mars.

Nu kan ni ta del av Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens omfattande frågeformulär om upphovsrätt. Vårt svar hittar ni här i form av en word-fil på engelska som omfattar alla 80 frågorna. Här är en svensk översättning (PDF), där bara de frågor som vi har funnit anledning att besvara finns återgivna. Använd våra rekommenderade svar, alla eller delar av dem, på det sätt som passar er bäst. 

Vi vill också slå ett slag för Europeanas utförliga svar som ni hittar här http://pro.europeana.eu/documents/900548/f633a395-4d4e-4951-a0f1-cdddbee32598 

Det kan säkert inspirera till tillägg i era svar!

Glöm inte att svaren ska skickas in senast den 5 mars i MS Word, PDF eller OpenDocument till markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

/Catharina Ekdahl

Kommentar (2)

 • Amelia Andersdotter| 15 februari, 2014

  Hej, jag är inte säker på att kommissionen kommer att ta identiskt kopierade svar i beaktande. I Bryssel har vi gjort flera försök att få bättre medborgardeltagande i konsultationer, bland annat på IPRED-konsultationen 2012 och företagshemlighetskonsultationen 2012-2012. Om man läser sammanfattningarna av svaren från båda de undersökningarna ser man att medborgares svar avfärdas för att ”de är för lika” eller ”de är bara kopior av en svarsmall”. Att man faktiskt skriver sitt eget svar är alltså mycket värt!!!

  Se nedan från https://ameliaandersdotter.eu/upphovsrattskonsultationen-modellsvar för länkar och referenser:

  ”Ett tidigare svar vi gjorde rörandes samrådet om företagshemligheter blev så här: https://ameliaandersdotter.eu/2013/10/06/trade-secrets-galore-commission-consultation-reveal-citizens-dont-want-it

  Svarsmall: https://ameliaandersdotter.eu/2013/02/05/kommissionens-affarshemlighetskonsultation-svarsguide?language=en

  Sammanfatting av samrådssvar: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/trade-secrets/130711_summary-of-responses_en.pdf (Piratpartier nämns specifikt :D)

  Vi har även gjort gemensamma samrådssvar på IPRED samrådet, men jag (Amelia) har inte än analyserat sammanfattnignarna utav svaren:https://ameliaandersdotter.eu/2012/12/17/commission-ipred-consultation-answering-guide-citizens-w-copyrights (men de bör finnas här: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf eller http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directive/index_en.htm någonstanns)”

 • Catharina Ekdahl| 18 februari, 2014

  Hej Amelia!

  Stort tack för ditt inlägg! Vi sprider det vidare.

  Med vänlig hälsning
  Catharina