Digisams projektsamordnare

b2ap3_thumbnail_DSC_0132_4_20140307-081617_1.jpg

b2ap3_thumbnail_DSC_0132_4_20140307-081617_1.jpg

Vid årsskiftet började Moa Ranung som projektsamordnare hos Digisam.

Vad jobbar du med på Digisam?

Som projektsamordnare håller jag ihop trådarna. Jag följer upp att det samlade arbetet löper enligt plan, och samordnar och administrerar olika delprojekt. Min uppgift är också att se verksamheten ur ett fågelperspektiv och skapa överblick.

Vad har du för bakgrund?

Närmast i tiden har jag arbetat hos Sveriges Kommuner och Landsting som kommunikatör, och innan dess hos Handisam som projektsamordnare. Jag har också tagit en masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, med kulturinriktning.

Vad är roligast med jobbet?

Det roligaste är att jag får arbeta med frågan om digitalisering av kulturarvet, som är högaktuell i vår digitala tid och en framtidsfråga. Som kulturintresserad och fritidskonstnär är det också kul att få bättre översikt över allt fint, intressant och viktigt som har tillgängliggjorts digitalt och som skulle kunna tillgängliggöras framöver. Sedan är det roligt att träffa så många kunniga och kompetenta personer i arbetet, bland annat i de nätverk vi har.