Digisams ledningsdialoger och Forum för digitalt ledarskap

Digisam har under året träffat de medverkande institutionernas ledningar. Sammanlagt har vi träffat 89 medarbetare fördelade på 15 tillfällen. Målet har varit att etablera en kontakt som saknats tidigare. De intryck och insikter vi på sekretariatet tagit med oss från mötena kommer att omsättas inom samverkan som underlag för diskussion under Forum för digitalt ledarskap.

Forum för digitalt ledarskap är en heldag där de medverkandes högsta chefer erbjuds tillfälle att möta de övriga ledarna inom samverkan samt omvärldsbevakning i form av föreläsningar och workshops.

I oktober 2018 äger Forum för digitalt ledarskap rum för tredje gången. I år är Sara Tunheden, projektledare/tjänstedesigner (Innovationsguiden) och David Ståhlberg, digital rådgivare, författare och tidigare chef på Google keynote speakers.

Sara Tunheden och David Ståhlberg tar upp frågor som samverkan, omvärldsanalys, användarcentrering samt teknik. Centralt för verksamheter i en digital värld är att skapa värde för dem verksamheten är till för samt att bygga in lärande och innovation.

/Christoffer Blom