Den 11 december 2019 arrangerades för första gången Digisamdagen – en heldag med föreläsningar och workshops för Digisams 22 medverkande kulturarvsinstitutioner.

Under Digisamdagen samlades knappt hundra medarbetare för att ta del av ett digert program där temat under premiäråret var Kulturarvsdata och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Dagens två huvudtalare

Förmiddagens inleddes med dagens två huvudtalare – Gustaf Josefsson Tadaa och Carl Heath.

Gustafs Josefsson Tadaa är en av Sveriges mest anlitade föreläsare på ämnen som trender, teknologi och digital transformation. På Digisamdagen gav Gustaf sitt perspektiv på digitalisering och vad det innebär för kulturarvet.

embed-responsive embed-responsive-16by9

Carl Heath är särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet samt utbildningsdirektör på RISE. Carls föredrag handlade om hur digitala miljöer påverkar det demokratiska samtalet, med särskilt fokus på den roll som ett digitalt kulturarv har.

Panelsamtal och vad som sker inom Digisam

Efter lunch delades samtliga deltagare in i mindre grupper för en workshop och under drygt en timme fick de möjlighet att diskutera kulturarvsdata och vilken betydelse den har för samhället.

Under eftermiddagen ledde Karin Nilsson (Statens historiska museer) ett panelsamtal där Ann Follin (överintendent för Statens museer för världskultur), Lars Ilshammar (biträdande Riksbibliotekarie) och Karin Åström Iko (Riksantikvarie) deltog. Panelen diskuterade varför det är så viktigt att kulturarvet digitaliseras och vad arkiv, museer och bibliotek med all sin data innebär för utvecklingen av samhället.

Dagen avslutades sedan med fyra kortare presentationer. Digisams verksamhetsledare Car-Magnus Fahlcrantz inledde med ett föredrag om Digisams roll för kulturarvsdata. Riksantikvarieämbetets David Haskiya pratade sedan om ett nytt labb för Sveriges museer. Mikael Andersson från Riksarkivet talade om Riksarkivets digitiseringsversksamhet och hur de börjat jobba med artificiell intelligens. Lars Björk avslutade sedan med att berätta om Kungliga bibliotekets nya KB-labb.

Förhoppningen är att vi återigen kommer samlas i december 2020 för en ny Digisamdag – håll utkik på hemsidan och i socialmedia.