David Ståhlberg, huvudtalar på årets Digisamdag. Foto: Nicklas Brunzell

Den 1 december 2020 arrangerades för andra gången Digisamdagen. Totalt samlades 130 deltagare för att under en intensiv – och digital – förmiddag ta del av föreläsningar och diskussioner om digitalt kulturarv.

Årets huvudföreläsare

Årets huvudföreläsare var David Ståhlberg. David har lång erfarenhet av att jobba med digitalisering och har bland annat haft ledande roller på Google och Procter och Gamble. På Digisamdagen 2020 pratade David om den föränderliga och komplexa värld vi lever i och vilket betydelse kvalitativ data och användarens beteende har för samhällets utveckling.

Här kan du ta del av en kortare version av den föreläsning som David höll.

Presentation av användbara leveranser från Digisam

Dessutom fick vi en presentation över det arbete som skett inom Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande. Under 2019 och 2020 har tre arbetsgrupper jobbat med att ta fram användbara leveranser som ska hjälpa oss inom kulturarvssektorn i arbetet med att digitalisera kulturarvet.